We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nagroda – książka historyczna roku 2022

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie  na książkę historyczną roku im. Karola Modzelewskiego (edycja 2022) pierwszą nagrodę zdobył prof. ucz. dr hab. Piotr M. Majewski za publikację „Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami. Protektorat Czech i Moraw 1939-1945”.

Serdecznie gratulujemy!

 


Konkurs „Książka Historyczna Roku” został ustanowiony z myślą o uhonorowaniu publikacji ważnych dla środowiska profesjonalnych badaczy historii i wyróżnienia ich wkładu w rozwój współczesnej polskiej refleksji nad przeszłością.

Nagroda „Książka Historyczna Roku” przyznawana jest za najlepsze publikacje naukowe z zakresu historii bez podziału na epoki i specjalności, która w opinii środowiska historycznego reprezentowanego przez dyrektorów Instytutów Historii zasługuje na wyróżnienie z uwagi na jej walory naukowe. Do konkursu są zgłaszane książki (syntezy, monografie, edycje źródłowe), które ukazały się w Polsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody (liczy się data wydania).