We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla prof. Bartoszewicz

Z przyjemnością informujemy, że prof. Agnieszka Bartoszewicz otrzymała nagrodę Ministra Edukacji i Nauki w kategorii „Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej”.

W kategorii tej przyznano 15 nagród indywidualnych i zespołowych. Laureaci zostali wyróżnieni m.in. za aktywność w zakresie kształcenia studentów, doktorantów i promowania kadr dydaktycznych; prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu lub kraju; autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich.

Ogłoszenie laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Nagród Prezesa Rady Ministrów odbyło się 19 lutego 2022 r. podczas uroczystej gali z udziałem ministra Przemysława Czarnka.

Nagrody Nagród Ministra Edukacji i Nauki przyznano w pięciu kategoriach:

  • za całokształt dorobku,
  • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej,
  • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej,
  • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej
  • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały przyznane za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową.

 

Informacja o pozostałych nagrodzonych pracownikach Uniwersytetu Warszawskiego na stronie UW.

 


Nagranie z gali wręczenia nagród