We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Premier RP ogłosił laureatów nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w roku 2021. Wśród osób wyróżnionych Nagrodą Prezesa Rady Ministrów znalazła się dr Izabela Mrzygłód,  badaczka współpracująca z Wydziałem Historii UW.

Wyróżnienia – przyznawane od 1994 r. – wręczane są w trzech kategoriach: za osiągnięcia w działalności naukowej, wdrożeniowej lub artystycznej, za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

Dr Mrzygłód otrzymała nagrodę w tej ostatniej kategorii  za pracę doktorską „Uniwersytety w cieniu kryzysu. Radykalizacja polityczna studentów Uniwersytetów Warszawskiego i Wiedeńskiego w okresie międzywojennym”, napisaną pod kierunkiem prof. Włodzimierza Borodzieja.

Praca dotyczy historii porównawczej, podejmuje jedno z kluczowych zagadnień w historii Polski i Austrii okresu międzywojnia. Badaczka pokazuje źródła i mechanizmy radykalizacji środowisk studenckich, „elit in spe” obu krajów i wprowadzenie szeregu solidnie udokumentowanych ustaleń do studiów nad radykalizmem.

Pełna lista nagrodzonych