We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Najlepsza praca licencjacka z wykorzystaniem historii mówionej

Organizatorzy III edycji konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z wykorzystaniem historii mówionej ogłosili wyniki za rok akademicki 2022/2023.

W kategorii “prace licencjackie” 1. miejsce zdobył nasz student, p. Maciej Zawistowski za pracę „Tożsamość na pograniczu. Historia mówiona wspólnoty potomków braci czeskich w okolicach Strzelina” napisaną pod opieką dr hab. Dobrochny Kałwy.

Praca wyróżnia się wysokim poziomem naukowym i wiedzą metodologiczną. Maciej Zawistowski umiejętnie zebrał źródła historii mówionej, które poddał krytyce. Zostały one sprawnie użyte w narracji, nie tylko do ilustracji, ale były także analizowane i skonfrontowane z innymi źródłami. Autor potrafił samodzielnie wyciągnąć wnioski i osadzić je w szerszym kontekście badań nad Ziemiami Zachodnimi i Północnymi. Posługiwał się przy tym perspektywą postpamięci. Uwagę zwraca również odpowiednio dobrana literatura przedmiotu, w tym prace w trzech językach obcych.

Więcej informacji

Organizatorzy konkursu: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” oraz Polskie Towarzystwo Historii Mówionej.
Patronat: Wrocławski Rocznik Historii Mówionej.