We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Najlepszy Debiut Historyczny Roku

Z radością informujemy, że w konkursie, na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej został wyróżniony nasz magistrant, p. Michał Puchalski, za pracę pt. “Sprawa Jana Kaima (1947–1949)”, napisaną pod kierunkiem prof. Tadeusza Rutkowskiego.

Konkurs, organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, jest ogłaszany corocznie w dwóch kategoriach:

  • dla autorów niepublikowanych prac magisterskich oraz
  • dla autorów niepublikowanych prac doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku.

Prace, zgłaszane do konkursu przez autorów i autorki, są oceniane przez Komisję Konkursową, powołaną przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN.

Nagrody w tegorocznej edycji zostały wręczone 14 kwietnia 2023 r., podczas drugiego dnia Kongresu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Więcej informacji