We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nowy sposób wnioskowania o urlopy

Od 25 stycznia 2023 r. na Uniwersytecie Warszawskim wprowadzono elektroniczne wnioskowanie o następujące urlopy:

  • urlop wypoczynkowy
  • urlop wypoczynkowy „na żądanie” (czyli 4 dni z puli urlopu wypoczynkowego)
  • urlop okolicznościowy
  • zwolnienie – opieka nad dzieckiem do lat 14 (w dniach lub godzinach)

Od 1 września 2023 r. (zarz. rektora) na portalu SAP FIORI uruchomiono dodatkowo elektroniczne wnioskowanie o:

  • okazjonalną pracę zdalną
  • urlop opiekuńczy
  • zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.

Wnioski należy składać na stronie: fiori.sap.uw.edu.pl (po zalogowaniu się w uniwersyteckiej sieci lub przez VPN / token).
Złożone przez pracownika i zaakceptowane przez przełożonych elektroniczne wnioski urlopowe będą zapisywane w SAP w kartotece Nieobecności.

Pełna instrukcja

W przypadku trudności z dostępem do portalu fiori.sap wnioski można składać drogą tradycyjną (wnioski do pobrania na tej stronie)