We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Odnowienie doktoratu prof. Ewy Wipszyckiej-Bravo

15 grudnia 2021 r. o godz. 11:00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. Ewy Wipszyckiej-Bravo.

W programie wydarzenia zaplanowano laudację promotora, prof. Adama Ziółkowskiego, przemówienie dziekana Wydziału Historii, prof. Łukasza Niesiołowskiego-Spanó, wręczenie dyplomu i w końcu wystąpienie Jubilatki. Uroczystości uświetnił występ Chóru Akademickiego UW.


Relacja z uroczystości:


Publikacja z uroczystości


 

Prof. Ewa Wipszycka-Bravo zalicza się do grona najwybitniejszych polskich historyków starożytności, papirologów. Jej naukowe zainteresowania obejmują wiele działów historii antycznej począwszy od Starożytnego Wschodu po epokę schyłku cesarstwa rzymskiego i kształtowania się Bizancjum.

Jest autorką i współautorką nie tylko klasycznych monografii naukowych, ale także podręczników akademickich, podręczników szkolnych oraz książek i artykułów popularyzatorskich, a także licznych recenzji.

Prof. Ewa Wipszycka-Bravo  tytuł magistra uzyskała 1w 1955 r. na ówczesnym Wydziale Historycznym UW. W 1962 r. otrzymała stopień naukowy doktora, a w 1972 r. doktora habilitowanego. Od 1990 r. jest profesorem nauk humanistycznych. W 2012 r. została laureatką ,,Polskiego Nobla’’ – nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za ,,wszechstronną rekonstrukcję funkcjonowania wspólnot klasztornych w późnoantycznym Egipcie’’. W 2018 roku otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie pracowała w latach 1972-1990 (gdy uczelnia była filią Uniwersytetu Warszawskiego).

22 stycznia 2020 r. Senat Uniwersytetu Warszawskiego,  po  zapoznaniu  się  z  recenzjami  prof.  Rogera Bagnalla z Uniwersytetu Nowojorskiego; prof. Jeana Gascou z Uniwersytetu Sorbońskiego oraz prof. Macieja Salamona z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II podjął decyzję o odnowieniu doktoratu Pani Profesor z okazji 50-lecia uzyskania przez Nią stopnia doktora.


Źródło użytej fotografii: https://www.fnp.org.pl/prof-ewa-wipszycka/