We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Otwarte wykłady konkursowe – asystent w Zakładzie Historii Nowożytnej

Zapraszamy do wysłuchania wykładów, które zostaną wygłoszone przez kandydatów zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Nowożytnej.

Wszystkie wykłady odbędą się 26 maja 2023 r.

Osoby zakwalifikowane zaprezentują się w następującej kolejności i z następującymi tematami:

  • godz. 13.05, online, dr Emil Kalinowski, Szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie”? Mikołaj Kiszka i sejmiki podlaskie (1569-1587)
  • godz. 13.45, sala 125, dr Rafał Waszczuk, Jak zdobyć purpurę? Nominacja kardynalska Tommasa Anticiego a dyplomacja rzymska Stanisława Augusta
  • godz. 14.25, sala 125, dr Stanisław Zawadzki, Projekt mapowania ekonomii królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim za panowania Stanisława Augusta – cele, wykonawcy, efekty