We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Aleksander Wolicki

Biogram

Ur. 1968. Magisterium w IH UW w 1992. Asystent, kolejno, w Instytucie Historii Filii UW w Białymstoku (1992-1997) i w IH UW (1997-2001). W 2001 obronił na Wydziale Historycznym UW rozprawę doktorską pt. ‘Kerykes. Studia nad heroldami greckimi od Homera po schyłek IV w.p.n.e.’ W 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie książki ‘Symmachia spartańska w VI-V w. p.n.e.’ (Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2012). Od 2001 do 2020 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Historycznym UW a od 2020 (od 2020 na Wydziale Historii UW). Pełni funkcję Koordynatora Dziedzinowego dla dziedziny Historia i nauki o starożytności przy MISH UW. Był stypendystą Katholieke Universiteit Leuven i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. W roku akademickim 2013/2014 wykładał jako professeur invité w paryskiej École des Hauts Études en Sciences Sociales. Jest członkiem redakcji czasopisma ‘Palamedes. A Journal of Ancient History’. Zajmuje się epigrafiką grecką, stosunkami międzypaństwowymi w Grecji starożytnej i historią kobiet w starożytności.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • ‘Hérodote, les interpolations et la société spartiate’, [w:] ‘Euergesias Charin. Studies presented to Benedetto Bravo and Ewa Wipszycka by their Disciples’, edited by T. Derda, J. Urbanik, M. Węcowski, Warsaw 2002, 381-421.

  • ‘The Heralds and the Games in Archaic and Classical Greece”, Nikephoros. Zeitschrift fur Sport und Kultur im Altertum, 15 (2002) [wyd. 2004], 69-97.

  • ‘Cudzołóstwo i retoryka. Uwagi o Obronie w sprawie zabójstwa Eratosthenesa Lizjasza’, [w:] TIMAI. Studia poświęcone profesorowi Włodzimierzowi Lengauerowi przez uczniów i młodszych kolegów z okazji Jego 60. urodzin, red. A. Wolicki, Warszawa 2009, 186-231.

  • ‘The Education of Women in Ancient Greece’, [w:] ‘A Companion to Ancient Education’, ed. M. Bloomer, Wiley & Blackwell, Malden & Oxford 2015, 305-320.

  • ’Greek Priestesses and Literacy’ [w:] ‘Religion and Education in the Ancient Greek World’, edited by I. Salvo and T. Scheer, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 183-196