We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Aleksandra Kuligowska

Biogram

2006 – magisterium z Historii w Instytucie Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2007 – studia historyczne na Uniwersytecie Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie
2011 – dr nauk humanistycznych ze specjalnością historia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Projekty badawcze:
Grant promotorski nr N N108 340734 pt. „Pojęcie Auffassung i rola interpretacji historycznej w koncepcji historii Ernsta Bernheima”, realizowany w latach 2008-2010.
„Projekt edukacyjny – śladami zbrodni stalinowskich w Wielkopolsce” finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zainteresowania badawcze:
teoria historii, historia metod badań historycznych i nauk pomocniczych historii, semiotyka kultury XIX w., historia Wielkopolski w czasie II wojny światowej i w okresie stalinowskim

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Koncepcja źródła historycznego Ernsta Bernheima, Historyka, t. XXIX (2009), s. 21-42.

  • Karl Lohmeyer – historyk pozytywista?, w: T. Maćkowski (red.), Florilegium Historicum. Amicorum munera, Gdańsk 2016, s. 101-112.

  • Der Volksdeutsche Selbstschutz w Wysokiej. Zbrodnia jako fakt źródłowy, w: I. Mazanowska, T.S. Ceran (red.), Zapomniani kaci Hitlera. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939-1940. Wybrane zagadnienia, Bydgoszcz-Gdańsk 2016, s. 249-260.

Projekty naukowe