We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Cezary Jasiński

Biogram

ORCID: 0009-0007-0007-8560

Urodziłem się w Warszawie w 1997 r. Studia licencjackie realizowane na Wydziale Historii UW ukończyłem w 2021 r. z wynikiem bardzo dobrym na podstawie pracy “Żywot błogosławionego Maura” w świetle życia, działalności i poglądów Piotra Damianiego” napisanej pod kierunkiem prof. Krzysztofa Skwierczyńskiego. W trakcie studiów I stopnia realizowałem w ramach programu Erasmus+ semestr na Université Paul Valéry w Montpellier. W 2023 r. ukończyłem z wyróżnieniem studia magisterskie; pracę zatytułowaną “Porównanie żywotów Odylona z Cluny autorstwa Jotsalda z Saint-Claude i Piotra Damianiego” napisałem pod kierunkiem prof. Grzegorza Paca.
Od września 2022 r. pracuję jako stypendysta w projekcie NCN OPUS: „Biskupie drzewa. Historia środowiskowa Puszczy Białej” (nr 2021/43/B/HS3/02636), którego kierownikiem jest dr Tomasz Związek.
Od listopada 2021 r. pełnię funkcję sekretarza redakcji Przeglądu Historycznego.
Moje zainteresowania to monastycyzm i Kościół w średniowieczu, kult świętych, badania nad pamięcią oraz – szerzej – kultura średniowieczna we wszystkich jej przejawach. Interesuję się także paleografią.

Tytuł rozprawy

Kreowanie kultów świętych w zachodnioeuropejskich wspólnotach monastycznych w epoce pełnego średniowiecza (X-XII wiek)