We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Giorgio Paolo Campi

Biogram

Jestem biblistą i historykiem religii skupiającym się na religii starożytnego Izraela w czasach przedwygnaniowych i wygnaniowych. Uzyskałem licencjat z filologii klasycznej (Uniwersytet Boloński) w 2016 r.; tytuł magistra religioznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem Biblii Hebrajskiej (Uniwersytet w Padwie – Uniwersytet Ca’ Foscari w Wenecji) w 2019 r., a tytuł doktora judaistyki (Uniwersytet Boloński) w 2023 r. Moja rozprawa doktorska dotyczyła zagadnień metaterminologicznych w zastosowaniu pojęcia “monoteizmu” do badania religii starożytnego Izraela.

Na Uniwersytecie Warszawskim pracuję jako post-doc, członek projektu “Przed monoteizmem? Religie judejskie w okresie perskim i wczesnohellenistycznym (V-III w. p.n.e.) w świetle źródeł ikonograficznych, epigraficznych i biblijnych“. Moja praca koncentruje się na użyciu jahwistycznych imion własnych w archiwum pisma klinowego Yāhūdu (VI-V w. p.n.e.) i jego znaczeniu w kwestiach tożsamości religijnej i kulturowej.

Najważniejsze artykuły naukowe

 • “Kingship, Cosmos and Cult of the Ancestors in Ebla: Some New Perspectives,” in Studia Eblaitica 7 (2021): 43-66. https://www.harrassowitz-verlag.de/Studia_Eblaitica_7_(2021)/title_6891.ahtml

   

 • “«[…] e presero Ba‘al Berith come loro dio». Nuove prospettive storico-religiose su El/Ba‘al Berith,” in Materia Giudaica 26/2 (2021): 31-51https://www.giuntina.it/catalogo/a-i-s-g/materia-giudaica/materia-giudaica-xxvi2-2021-844.html

   

 • “(Ri)uso dei plurali divini nella redazione deuteronomistica dell’episodio del Carmelo (1Re 18),” in Henoch 44/1 (2022): 3-16. https://www.morcelliana.net/riviste/henoch/essays-by-studi-di-giorgio-paolo-campi-giorgio-jossa-mauro-belcastro-giulio-mariotti-bartlomiej-cyryl-kowalczyk-marc-mich.html

   

 • “Belief in YHWH as Identity Marker in Pre-exilic Israel: An Identity-Oriented Reading of Deuteronomy 13,” in Old Testament Essays 35/1 (2022): 51-67. https://doi.org/10.17159/2312-3621/2022/v35n1a5

   

 • “Tradizioni parallele della regalita divina nel Pentateuco? (Es 15,18; Nm 23,21; Dt 33,5),” in Materia Giudaica 27 (2022): 113-134. https://www.giuntina.it/catalogo/a-i-s-g/materia-giudaica/materia-giudaica-xxvii-2022-876.html