We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Igor Michał Niewiadomski

Tytuł rozprawy

Myśl zachodnia a legitymizacja władzy ludowej w polskim społeczeństwie

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Czy czas leczy rany? Przeszłość a powojenne straty polsko-niemieckie na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1970. Studium przeprowadzone na przykładzie miasta Kołobrzeg, [w:] „Teka Historyka. Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego”, red. Budzisz J., t. 54, Warszawa 2019, s. 235–260.

  • Ideały olimpijskie Jadwigi Wajsówny na podstawie książki „Z dyskiem przez świat”, [w:] „Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce i w Europie (w okresie XIX–XX wieku)”, red. Kosiewicz J., Małolepszy E., Organista N., Częstochowa 2018, s. 105–117.

  • Kwestia powstania warszawskiego w polskiej prasie komunistycznej w latach 1956–1989, [w:] „Akademickie Zeszyty Naukowe ”, red. Ratyński M., Skolarski E.M., t. 1, Warszawa 2017, s. 101–126.

  • Obchody Tygodnia Ziem Odzyskanych i Tygodni Ziem Zachodnich z lat 1946–1948 w świetle ogólnopolskiej prasy komunistycznej, [w:] „Vade Nobiscum. Studia z historii politycznej i wojskowej”, red. Budzyński P., Dawczyk M., Gryglewski K., Owczarek M., Ziółkowski M., Łódź 2019, s. 255–270.