We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Ilona Bartoś

Biogram

Prawniczka i historyk prawa. Doktorantka w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach której pisze doktorat w Zakładzie Historii XX wieku WH UW oraz Katedrze Historii Ustroju i Prawa Polskiego WPiA UW.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studentka ostatniego roku studiów historycznych na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, a także aplikantka adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Czynny zawodowo prawnik.

Jej główne zainteresowania naukowe stanowią historia Polski, Europy Wschodniej i historia prawa XX wieku, w szczególności okres lat 40. i 50., jak i lata 80.  Interesuje ją także szeroko pojęta historia nauki i dzieje inteligencji, zwłaszcza prawników i uczelni w XX wieku. Zajmuje się badaniem historii Uniwersytetu Warszawskiego tego okresu, a zwłaszcza Wydziału Prawa i biografii uczonych prawników. W krąg jej zainteresowań badawczych wchodzą także: sowietyzacja polskiego szkolnictwa wyższego oraz uniwersyteckiego kształcenia prawników, polityka naukowa polskich i sowieckich władz wobec nauk prawnych, faktyczne oddziaływanie ideologii komunistycznej na nauki prawne oraz – w szczególności – represje wobec uczonych. Obecnie jej główny temat badawczy stanowi zagadnienie kolaboracji.

W swojej pracy naukowej łączy warsztat prawnika i historyka, pisząc doktorat o procesie powojennych rozliczeń polskiego środowiska naukowego za kolaborację z okupantem i inne zachowania nieetyczne z okresu II wojny światowej.

Tytuł rozprawy

Proces powojennych rozliczeń polskiego środowiska naukowego w latach 1945 – 1949 za kolaborację z okupantem niemieckim i inne zachowania nieetyczne z okresu II wojny światowej