We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Jan A. Burek

Biogram

W 2014 ukończył studia magisterskie na kierunku Historia w ramach Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2016 uzyskuje tytuł Master of Research na Wydziale Historii i Cywilizacji Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, zaś w 2021 stopień doktorski na tym samym wydziale. Dysertację o tytule “Communists and workers in a ‘red town’. A microhistory of party politics and shopfloor relations in a Polish industrial centre from a trans-war perspective, 1926-1951” napisał pod kierunkiem Pavela Kolářa i Laury Downs. Praca skupiona jest na tym w jaki sposób robotnice i robotnicy uzyskiwali grupową i indywidualną sprawczość w realiach dwudziestowiecznych dyktatur i zmieniającej się organizacji pracy fabrycznej.

Zainteresowania badawcze: historia pracy i pracownic_ków, historia ruchu robotniczego, historia płci kulturowej, historia identyfikacji narodowej, mikrohistoria i historia antropologiczna.

Najważniejsze artykuły naukowe