We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab., prof. ucz. Jolanta Sikorska-Kulesza

Biogram

Od studiów związana z UW: magisterium w 1980 r., doktorat w 1990 r., habilitacja w 2005 r. Zajmuje się historią społeczną Królestwa Polskiego oraz Litwy i Białorusi w okresie zaborów, historią XIX-wiecznej fotografii i edytorstwem źródeł. Prowadzi zajęcia z nauk pomocniczych historii XIX w. i źródłoznawstwa. Jest redaktorką serii wydawniczej „Edytorstwo źródeł XIX i XX wieku – teoria i praktyka”, kieruje Zespołem Edytorstwa Źródeł Historycznych na Wydziale Historii, jest członkiem Zespołu Historii Społecznej na WH, Komisji Historii Kobiet przy PTH, Polsko-Litewskiego Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia. Laureatka nagrody „Klio” UW II stopnia (2005). Wieloletni sekretarz „Przeglądu Wschodniego” (SEW).

Najważniejsze publikacje

Bibliografia

poniedziałki, godz. 15.00-16.00, pok. 22