We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Kasia Kaczyńska

Biogram

Absolwentka Sciences Po – l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, INALCO – l’Institut National des Langues Orientales oraz Historii i Kultury Żydów na Wydziale Historii UW.
Zainteresowania: historia społeczna i gospodarcza Żydów polskich w wieku XIX i pierwszej połowie wieku XX.

Tytuł rozprawy

Agraryzacja Żydów w Królestwie Polskim w latach 1815—1874. Projekty i realizacja.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • “Orać zagon lepszej doli? Żydowskie rolnictwo w Polsce w latach 1945—1950”, Żydowski Instytut Historyczny 2021 (w druku)

     

  • “Wkład ORT’u w powojenną odbudowę społeczności żydowskiej w Polsce 1946—1950”, Kwartalnik Historii Żydów 4/2021 (wydanie planowane)