We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Michał Rastaszański

Tytuł rozprawy

Jak bronić republiki? Debaty wokół reform wojskowych Stanów Zjednoczonych i Rzeczypospolitej u schyłku XVIII wieku

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Dyscyplina w Armii Stanów Zjednoczonych na początku wojny 1812 roku, “Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2022, t. 2, nr 280, s. 9-43
  • Francuski głos w amerykańskiej debacie. Maximilian Godefroy i Irenée Amelot De Lacroix wobec zagadnienia obrony. Stanów Zjednoczonych (1807-1808) [w:] Swojskość oraz Cudzoziemszczyzna. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Napoleon V, Oświęcim 2022, s. 123-136
  • Raport Alfreda Mordecaia. Rozwój technologiczny artylerii europejskiej z perspektywy amerykańskiego obserwatora wojskowego, [w:] „Kiedy świat pędzi do przodu pełną parą…Zmiana i trwanie w XIX wieku”, red. M. Rastaszański, M. Gniadek-Zieliński, H. Korzeniowski, Warszawa 2020, s. 123-140
  • Odezwy dowódców jako przykład działania propagandy wobec okupowanej ludności podczas wojny amerykańsko-brytyjskiej 1812 roku, „Nasze Historie”, red. P. Jaśniak, nr 19, 2020, s. 37-46