We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Natalia Królikowska–Jedlińska

Biogram

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim (historia – 2004; turkologia – 2007). Doktorat pod kierunkiem prof. Dariusza Kołodziejczyka obroniłam na tej samej uczelni w 2010 roku. W latach 2011-2012 pracowałam jako analityk Citibank International Plc. i Citi Handlowy. Pracę w IH UW zaczęłam w październiku 2012 na stanowisku adiunkta w Zakładzie NPH i Metodologii. Od września 2014 do września 2016 roku pełniłam funkcję sekretarza ds. naukowych i dydaktycznych IH UW. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na historii Regionu Morza Czarnego w epoce nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem chanatu krymskiego i północnego Kaukazu. W ostatnich latach wiele uwagi poświęciłam także działalności misjonarzy katolickich w Oriencie. Od stycznia 2021 roku jestem członkiem rady działania „Global history – pozaeuropejskie konteksty współczesnego świata” w ramach IDUB (I.3.13).

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • The Role of Circassian Slaves in the Foreign and Domestic Policy of the Crimean Khanate in the Early Modern Period w: Slaves and Slave Agency in the Ottoman Empire, wyd. S. Conermann, G. Şen, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag: Bonn, 2020, s. 355-372.

  • Social status, Living Conditions, and Religiosity of Slaves from the Lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Crimean Khanate in the 17th Century w: Osmanli Devletinde Kolelik. Ticaret, Esaret, Yasam, wyd. F. Yaşa, Z. G. Yağcı, Istanbul: Tezkire, 2017, s. 269-296

  • Sovereignty and Subordination in Tatar-Ottoman Relations w: The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, wyd. G. Kármán, L. Kunčević, Leiden-Boston: Brill, 2013 (The Ottoman Empire and its Heritage), s. 43-65.