We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Tomasz Kisiel

Biogram

ORCID: 0000-0002-7617-3173

Pochodzę z Krakowa. Jestem absolwentem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, studiowałem również na Uniwersytecie Jagiellońskim. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziejów Narodowej Demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem struktur małopolskich. Zajmuję się również historią prawa i biografistyką historyczną.

Tytuł rozprawy

„Obóz narodowy w Krakowie i województwie krakowskim w okresie międzywojennym”

Tematyka badań

Przedmiotem moich badań są struktury partyjne (Związek Ludowo-Narodowy, Stronnictwo Narodowe), Obóz Wielkiej Polski (jako organizacja sui generis), organizacje wyspecjalizowane (m.in. Straż Narodowa, Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska, Narodowa Organizacja Kobiet) oraz organizacje satelickie i tajne struktury obozu narodowego w Krakowie i woj. krakowskim w latach 1918-1939. Rozprawa doktorska ogniskować będzie się wokół trzech głównych wątków: historii instytucjonalnej, historii społecznej oraz historii myśli politycznej. Badaniom poddana zostanie zarówno ewolucja organizacyjna krakowskiego obozu narodowego, jak również biografie jego działaczy, w celu rekonstrukcji pełnego obrazu tego środowiska politycznego. Istotnym komponentem moich badań będzie także analiza relacji zachodzących pomiędzy strukturami miejskimi (Kraków) a prowincjonalnymi (woj. krakowskie) Narodowej Demokracji.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • „Józef Marian Haydukiewicz”, [w:] „Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego”, t. III, red. K. Kawęcki, Warszawa 2021, s. 117-121.; „Józef Archutowski”, „Władysław Folkierski”, [w:] „Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego”, t. IV, red. K. Kawęcki, Warszawa 2022, s. 1-5, s. 65-74.

     

  • „Relacje Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska z narodową inteligencją w międzywojennym Krakowie”, [w:] „100 lat Młodzieży Wszechpolskiej. Historia – Tradycja – Współczesność”, red. P. Sobiło, Warszawa 2022, s. 118-143.

     

  • „Analiza kanonistyczna motu proprio Traditionis custodes”, (współautorstwo z Filipem Warownym), „Christianitas”, nr 83-84, 2021, s. 76-95.