We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Urszula Zachara-Związek

Tytuł rozprawy

Małżeństwa Zygmunta Augusta z Habsburżankami. Zaślubiny kultur – zderzenie kultur

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Łacina późnośredniowiecznych ksiąg ławniczych Starej Warszawy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019.

  • Dwór królowej jako locus scribendi. Analiza wybranych aspektów funkcjonowania na przykładzie korespondencji Elżbiety Habsburżanki z Zygmuntem Augustem, w: Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV–XVIII stulecia, red. A. Adamska, A. Bartoszewicz, M. Ptaszyński, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 171–182.

     

  • Legaty testamentowe mieszczan krakowskich na rzecz kościoła i klasztoru bernardynów na Stradomiu w II połowie XV wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 63 (2015), z. 1, s. 29–40.