We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Polski (narastający) problem z historią Holokaustu

Zapraszamy na wykład prof. Jana Grabowskiego (University of Ottawa) pt. “Polski (narastający) problem z historią Holokaustu”.

Wykład odbędzie się 30 maja 2023 r. o godz. 18.00 w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie (Pałac Karnickich, Aleje Ujazdowskie 39).
Spotkanie moderować będzie dr Łukasz Krzyżanowski.


Wykład dotyczy prób zafałszowania historii Holokaustu, których wspólnym mianownikiem jest chęć ochrony swoiście rozumianego dobrego imienia narodu polskiego.  Na przestrzeni dziesięcioleci, próby te podejmowały zarówno organy państwa polskiego (w ramach tzw. Polskiej Polityki Historycznej – PPH) jak i organizacje i ludzie od państwa niezależni. Fałszowanie historii Zagłady stało się jednym z nielicznych obszarów, na którym głęboko podzielone politycznie polskie społeczeństwo jest w stanie osiągnąć trwały kompromis.  W ostatnich latach do “tradycyjnych” terenów ataku na historię Zagłady – takich jak prace badawcze, książki, publicystyka czy też muzea, dołączyły środki przekazu oparte o media cyfrowe, przede wszystkim Wikipedia, na łamach której trwają próby przeniesienia PPH na arenę międzynarodową.

Jan Grabowski jest profesorem historii na University of Ottawa oraz członkiem Royal Society of Canada. W roku akademickim 2021-2022 otrzymał tytuł Cleveringa Chair na Universiteit Leiden w Holandii. W grudniu 2022 roku za badania nad historią Zagłady kanadyjski Social Sciences and Humanities Research Council przyznał mu prestiżową nagrodę SSHRC Impact Award.

Prof. Grabowski jest autorem, współautorem lub redaktorem dwudziestu książek. Opublikował także ponad osiemdziesiąt artykułów w czasopismach naukowych ukazujących się w różnych językach. W 2014 roku jego książka Hunt for the Jews: Betrayal and Murder in German-Occupied Poland została nagrodzona Yad Vashem International Book Prize. W 2018 roku był jednym z autorów i współredagował dwutomowe dzieło Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski. Tom ten ukazał się po angielsku jako Night Without End nakładem Indiana University Press w 2022 roku. Najnowsza książka Prof. Grabowskiego Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w zagładzie Żydów ukazała się w języku polskim w marcu 2020 roku, a w 2023 ukaże się w języku angielskim nakładem Yad Vashem.

Zainteresowania badawcze Prof. Grabowskiego skupiają się na historii Holokaustu w Polsce, przede wszystkim na relacjach pomiędzy Żydami i Polakami w czasie II wojny światowej.