We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nagrodzony projekt dr. hab. Augusta Grabskiego – 4EU+

Spośród 47 złożonych wniosków w drugiej edycji konkursu 4EU+ Komitet Zarządzający podjął decyzję o sfinansowaniu 30 projektów.

Wśród wyróżnionych znalazł się projekt naszego pracownika, dr. hab. Augusta Grabskiego „Jewish Identities in Changing Europe: Challenges, Problems and the Burden of the Past”.

W konsekwencji nasi studenci judaistyki będą mogli uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez badaczy z Mediolanu, Heildelbergu i Kopenhagi (jeden wykład w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim), odbyć wyprawę badawczą do Kopenhagi (8 studentów) oraz uczestniczyć w międzynarodowej konferencji studenckiej w Warszawie. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i pozostałym zwycięzcom.