We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Promocje doktorskie

Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich, połączona ze ślubowaniem doktorów i doktorów habilitowanych to ważny dzień i święto dla całej społeczności akademickiej. Ten symboliczny moment wręczenia dyplomu to uhonorowanie wieloletniego trudu doktorów i doktorów habilitowanych, a także promotorów rozpraw doktorskich.

Na Uniwersytecie Warszawskim 3 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej odbyło się wręczenie dyplomów we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Uroczystą przysięgę doktorską, odczytaną po łacinie przez przedstawiciela naszego Wydziału, prof. Ryszarda Kuleszę, złożyli doktorzy i doktorzy habilitowaniu, którzy uzyskali stopnie naukowe w latach 2021 i 2022.

Pamiątkowe dyplomy i listy gratulacyjne graduowanym wręczył rektor UW, prof. Alojzy Z. Nowak.

Wśród osób, które uzyskały stopień doktora w 2021 i 2022 roku, znalazły się również osoby z naszego Wydziału wraz ze swoimi promotorkami i promotorami. Im gratulujemy szczególnie. Są to:

 • dr Jan Błachnio (nieobecny na uroczystości z powodu wyjazdu służbowego) – promotor prof. Piotr Szlanta
 • dr Agata Błaszczyk – promotor prof. Tadeusz P. Rutkowski
 • dr Łukasz Faszcza (nieobecny na uroczystości z powodów osobistych) – promotor prof. Piotr Szlanta
 • dr Michał Górny – promotor prof. Michał Kopczyński
 • dr Piotr Kaliszewski (nieobecny na uroczystości z powodów osobistych) – promotor prof. Tadeusz P. Rutkowski
 • dr Michał Mydłowski – promotor prof. Jarosław Czubaty
 • dr Michał Pieńkowski – promotor prof. Grażyna Szelągowska
 • dr Sebastian Rajewicz – promotor prof. Ryszard Kulesza
 • dr Hanna Rajfura – promotor prof. Piotr Węcowski
 • dr Łukasz Sobechowicz – promotor prof. Michał Kopczyński
 • dr Jerzy Szafranowski – promotor prof. Robert Wiśniewski
 • dr Jakub Turek – promotorka prof. Maria Koczerska
 • dr Adrian Wesołowski (nieobecny na uroczystości z powodów osobistych) – promotor prof. Maciej Ptaszyński
 • dr Stanisław Zawadzki – promotor prof. Piotr Ugniewski
 • dr Kacper Ziemba (nieobecny na uroczystości z powodów osobistych) – promotor prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò

oraz osoby, które są członkami naszej społeczności, ale ich afiliacja promotorska była poza Wydziałem Historii:

 • dr Viktoriia Cherniak – promotor prof. Janusz Rieger, afiliacja Wydział “Artes Liberales”
 • dr Izabela Mrzygłód – promotor prof. Włodzimierz Borodziej, afiliacja Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 

Zachęcamy do przesyłania zdjęć do poniższej galerii. Chętnie ją uzupełnimy o osoby, które odebrały swój dyplom.
Zdjęcia prosimy przesyłać na adres: promocja.wh@uw.edu.pl