We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Afrykanie, Burowie, Brytyjczycy. Studium wzajemnych relacji 1795-1854

Autorzy:

Michał Leśniewski

Książka jest nowatorską w polskiej historiografii próbą syntezy dziejów Południowej Afryki w pierwszej Polowie XIX wieku. Koncentruje się na relacjach w tytułowym trójkącie, pomiędzy afrykańskimi ludami i państwami, społecznościami burskimi i brytyjska administracją kolonialną oraz osadnikami. Ten niezwykle ciekawy okres obejmuje dwa ważne wydarzenia: mfecane/difaqane i Wielki Trek. Jednakże opracowanie to nie ogranicza się tylko do nich, ale także do szeroko rozumianej genezy obu wydarzeń oraz ich skutków. Praca ta ukazuje bowiem skalę i dynamikę przemian jakie dotknęły Południowa Afrykę w pierwszej połowie XIX wieku, oraz najważniejszych czynników, które wpłynęły na przebieg tych wydarzeń, tak by czytelnik mógł dostrzec całą złożoność ówczesnej sytuacji i różnorodność wpływających na nią czynników. Zderzenie kultur wywołane europejską kolonizacją miało w Południowej Afryce swój szczególny charakter. Kontakty z osadnikami i wstrząsy polityczne przełomu XVIII i XIX wieku doprowadziły przemian społeczności afrykańskich i migracji. One w połączeniu z działalnością społeczności burskich wykreowały wielość wzajemnych relacji. Afrykanie racjonalnie reagowali na nowe bodźce gospodarcze, wykazując dużą elastyczność w dostosowywaniu się do nowych warunków. Z drugiej strony społeczności burskie przejmowały od Afrykanów wiele rozwiązań związanych z codziennym życiem. Ani Burowie, ani Afrykanie, nie znali w tym okresie pojęcia rasowej solidarności, które przywieźli ze sobą Brytyjczycy. To ich przybycie miało ostatecznie zburzyć dotychczasowe status quo i narzucić importowane z Europy schematy społeczne i polityczne. Praca ta zawiera 32 mapy, 5 tabel, 10 wykresów, indeks osobowy i etniczno-geograficzny.