We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Działalność komunistów wśród Żydów w Polsce 1944-1949

Autorzy:

August Grabski

Praca jest solidnym studium historycznym, które przedstawia temat dotąd niezbadany, wykorzystując dostępne w Polsce źródła i opracowania. Autor pokazuje główne problemy życia Żydów polskich w latach 1945-1949 oraz ewolucję stanowiska żydowskich komunistów wobec tych problemów. Opracowanie ma duże walory informacyjne, nie tylko w sferze opisu zawartego w poszczególnych częściach, lecz także w aneksach i przypisach.