We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych

Autorzy:

Dobrochna Kałwa

Praca dotyczy modeli i wzorców kobiety aktywnej w Polsce międzywojennej. Rekonstruuje role społeczne, normy postulowane i wzorce zachowań kobiet uczestniczących w sferach publicznych i prywatnych. Przeprowadzone zostały analizy następujących modeli: gospodyni domowej, wychowawczyni, obrończyni moralności, kobiety-polityka, działaczki społecznej, kobiety aktywnej zawodowo, działaczki kobiecej oraz kobiety w służbach mundurowych. Praca śledzi zmiany jakie zaszły na obszarze norm i wzorców dotyczących ról społecznych kobiet (oraz trwałość tychże) w sytuacji wprowadzenia równouprawnienia i uzyskania praw politycznych przez kobiety.