We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Poddany i obywatel. Stowarzyszenia społeczne w Danii w dobie transformacji ustrojowej w XIX wieku

Autorzy:

Grażyna Szelągowska

Tematem książki jest geneza społeczeństwa obywatelskiego w Danii w XIX w. W okresie transformacji ustrojowej od systemu absolutystycznego do monarchii konstytucyjnej.
Autorka analizuje wzajemne relacje między obywatelem i państwem oraz zmiany aktywności społecznej, determinowane przemianami ustrojowymi. Ukazuje też rolę duńskiej wsi w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.