We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Tradycja powstań narodowych i oręża polskiego (1794–1864) w polityce pamięci II Rzeczypospolitej

Autorzy:

Aleksei Rogozin

Monografia powstała na bazie pracy magisterskiej obronionej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 2017 roku, poświęcona jest polityce pamięci Drugiej Rzeczypospolitej wobec powstań narodowych i walk zbrojnych z lat 1794-1864 oraz postaci z nimi związanych. Autor dowodzi, że wpisywała się ona w szerszy kontekst polityczny, społeczny i kulturowy oraz pokazuje zależność interpretacji historii dokonywanej przez ówczesne elity państwa od sytuacji tak wewnątrz kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021
ISBN: 978-83-235-4974-1
ss. 232