We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

23 listopada 2022 r. o godz. 12.30 w sali 125 w budynku Wydziału Historii UW odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Hanny Barbary Rajfury.

Tytuł rozprawy:„«Katalog arcybiskupów» gnieźnieńskich Jana Długosza: studium źródłoznawcze i analiza funkcjonowania późnośredniowiecznej pamięci historycznej”
Promotor:dr hab. Piotr Węcowski, prof. ucz.
Recenzenci:dr hab. Wojciech Mrozowicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński)
Dyscyplina naukowa: historia
Język obrony: polski

Rozprawa oraz recenzje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Historia
dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz.