We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

16 stycznia 2023 r. o godz. 13:00 w Sali Kolumnowej w budynku Wydziału Historii UW odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Marii Michalskiej.

Tytuł rozprawy: „Dźwięki, ludzie i nasłuchiwanie Warszawy na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane elementy fonosfery miasta”
Promotor: dr hab. Błażej Brzostek
Recenzenci:dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Maciej Janowski (Instytut Historii PAN), dr hab. Przemysław Matusik, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dyscyplina naukowa: historia
Język obrony: polski

Praca doktorska jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Historia
dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz.