We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Historia zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Michała Mydłowskiego.
Obrona odbędzie się 11 października 2021 r. o godz. 12:00 w trybie zdalnym. Tytuł rozprawy: „Funkcjonowanie armii federalnych pomiędzy kampaniami w trakcie wojny secesyjnej, 1861-1865”.

Promotorem pracy jest dr hab. Jarosław Czubaty, prof. ucz., a recenzentami prof. dr hab. Michał Baczkowski (Uniwersytet  Jagielloński) prof. dr hab. Halina Parafianowicz (Uniwersytet w Białymstoku).

Dyscyplina naukowa: Historia
Język obrony: Polski

Praca doktorska będzie dostępna na stronie Repozytorium UW 1O dni przed obroną.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: amarkowski@uw.edu.pl.

Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10.00 w dniu 4.10.2021 r. do godz. 18.00 w dniu 10.10.2021 r. Link do uczestnictwa w obronie zostanie wysiany w niedzielę wieczorem (10.1o. 2021 r.).

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Historia
dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).