We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

29 kwietnia 2024 r. o godz. 11.30 w budynku Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w sali 125 na II piętrze, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie hybrydowej mgr Tetiany Mosiichuk.

Tytuł rozprawy: Oświatowa działalność Ukraińskiego Narodowo-Demokratycznego Zjednoczenia (1925-1939)
Promotor: prof. dr hab. Romuald Turkowski
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Motyka (Instytut Nauk Politycznych PAN w Warszawie); prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Dyscyplina naukowa: historia
Język obrony: polski

Praca doktorska będzie dostępna na stronie Repozytorium UW.

Link do uczestnictwa w obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: dziekanat.wh@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 8.00 w dniu 23 kwietnia 2024 r. do godz. 23,59 w dniu 28 kwietnia 2024 r.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Historia
dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz.