We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

6 maja 2022 r. o godz. 12.00 w Sali nr 125 na Wydziale Historii UW odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jerzego Szafranowskiego.

Tytuł rozprawy: ,,Presbyters and deacons in monastic communities of late antique Gaul”.
Promotor: prof. dr hab. Robert Wiśniewski
Recenzenci: prof. Ian Wood (University of Leeds), prof. Przemysław Nehring (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Dyscyplina naukowa: historia
 Język obrony: angielski

Praca doktorska będzie dostępna na stronie Repozytorium UW 10 dni przed obroną: https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4168

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Historia
dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz.

 


Wszystkie osoby biorące udział w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zobowiązane są do przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z zagrożeniem zakażeniem SARS-CoV-2.