We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

21 czerwca 2022 r. o godz. 13.30 w sali 125 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Górnego.

Tytuł rozprawy: Broń strzelecka powstania styczniowego w świetle interdyscyplinarnej analizy historycznej i archeologicznej

Promotor: prof. dr hab. Michał Kopczyński

Recenzenci: dr hab. Grzegorz Podruczny prof. UAM, prof. dr hab. Wiesław Caban

Dyscyplina naukowa: historia

Język obrony: polski

Rozprawa oraz recenzje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.