We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

6 września 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w trybie zdalnym mgr Agaty Błaszczyk.

Tytuł rozprawy: ,,The creation of British migrant settlement policy for Polish refugees after the Second World War. The origins and the role of the Committee for the Education of Poles in Great Britain (1947-1954).”

Promotor: dr hab. Tadeusz Rutkowski, prof. ucz.

Recenzenci: prof. Anita Prażmowska (London School of Economics), prof. dr hab. Jacek Tebinka (Uniwersytet Gdański)

Dyscyplina naukowa: historia

Język obrony: angielski

Link do publicznej obrony zostanie rozesłany 5 września 2022 r. Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji o chęci uczestnictwa w publicznej obronie drogą mailową na adres: dziekanat.wh@uw.edu.pl do 4 września 2022 r. do godziny 23.59.

Praca doktorska będzie dostępna na stronie Repozytorium UW 10 dni przed obroną.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Historia
dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).