We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – Jakub Turek

18 października 2022 r. o godz. 16.00 w sali A na Wydziale Historii UW odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Jakuba Turka.

Tytuł rozprawy: ,,Jan Biskupiec (ok. 1377-1452). Dominikanin, spowiednik króla, biskup chełmski”

Promotor: prof. dr hab. Maria Koczerska

Recenzenci: dr hab. Radosław Biskup, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Tomasz Gałuszka, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła li w Krakowie), prof. dr hab. Anna Sochacka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dyscyplina naukowa: historia

Język obrony: polski

Rozprawa oraz recenzje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Historia
dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz.