We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Historia zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Jana Błachnio.
Obrona odbędzie się 6 września 2021 r. o godz. 11:00 w trybie zdalnym. Tytuł rozprawy: „Austro-węgierskie służby tyłowe w kampanii karpackiej 1914-1915”.

Promotorem pracy jest dr hab. Piotr Szlanta, prof. ucz. a recenzentami prof. dr hab. Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński) oraz dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK.
Dyscyplina naukowa: Historia
Język obrony: Polski

Praca doktorska będzie dostępna na stronie Repozytorium UW 1O dni przed obroną.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: amarkowski@uw.edu.pl.

Rejestracja uczestników będzie otwarta od 30 sierpnia 2021 r. od godz. 10:00 do 5 września 2021 r. do godz. 18:00.

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Historia
dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).