We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Wykłady kandydatów na stanowisko asystenta

Zapraszamy wszystkich chętnych do wysłuchania publicznych wykładów kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do postępowania konkursowego na stanowisko asystenta ze specjalizacją w zakresie historii XX, XIX wieku lub nauk pomocniczych historii XIX i/lub XX wieku.

Wykłady odbędą się 27 października 2021 r. online.

Swoje umiejętności wykładowe zaprezentują:

  • Jan Błachnio „(Nie)najmniejszy z wrogów. Choroby zakaźne w XX-wiecznych armiach (przed 1939 rokiem)” – 16.00-16.30 LINK
  • Przemysław Piotr Damski „Emocje w badaniach nad historią stosunków międzynarodowych: szanse i wyzwania” – 16.30-17.00 LINK
  • Zachary Mazur „Skąd się wzięły państwa narodowe?” – 17.00-17.30 LINK
  • Izabela Mrzygłód „Wielki Kryzys. Doświadczenia, aspiracje i zręby nowego porządku” – 17.30-18.00 LINK
  • Marcin Przegiętka „W cieniu Hansa Franka. Friedrich Wilhelm Krüger jako wyższy dowódca SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1945)” – 18.00-18.30 LINK