We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Tłumaczenie na język angielski monografii dra hab. Artura Markowskiego: „Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne. Pogrom białostocki 1906 roku”

Celem projektu jest przekład na język angielski i publikacja w wydawnictwie BRILL książki Artura Markowskiego “Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne. Pogrom białostocki 1906 roku”, poświęconej kwestii budowania wyobrażeń społecznych o przemocy antyżydowskiej w Imperium Rosyjskim. Kluczowe znaczenie dla tego zagadnienia miał pogrom Żydów w Białymstoku w 1906 r. Książka stanowi ważny i nowy głos w studiach nad przemocą antyżydowską, wnosi nowe interpretacje i kontekstualizuje dotychczasowe rezultaty badań nad tym zagadnieniem, kładąc nacisk na mechanizmy budowania paradygmatów w studiach nad pogromami Żydów.