We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Seminarium doktorskie im. Henryka Samsonowicza

Pierwsze w tym semestrze posiedzenie seminarium doktorskiego im. Henryka Samsonowicza odbędzie się 9 października 2023 r. o godz. 17.15 w sali nr 125 w budynku Wydziału Historii.

Referat pt. “Opis Polonii, Bohemii i Scytii w dziełach Galla Anonima, Kosmasa i anonimowego notariusza króla Beli” wygłosi prof. László Tapolcai z Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie.

Serdecznie zapraszamy.