We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Seminarium mediewistyczno-nowożytnicze

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach seminariów mediewistyczno-nowożytniczych Agnieszki Bartoszewicz, Dariusza Kołodziejczyka, Grzegorza Myśliwskiego w semestrze letnim 2022/2023.

Tym razem wykład zatytułowany   Kształtowanie się Pucka w późnym średniowieczu. Archeologia małego miasta na Pomorzu Gdańskim wygłosi dr Michał Starski z Wydziału Archeologii UW.

Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia 2023 r., godz. 17.00 online. Link zostanie udostępniony po wysłaniu zgłoszenia chęci uczestnictwa na jeden z adresów: abartoszewicz@uw.edu.pl, g.mysliwski@uw.edu.pl lub marta.wlodarczyk@student.uw.edu.pl

 


Pozostałe spotkania w semestrze letnim:

  • 16 marca, godz. 17.00 / dr Natalia Królikowska-Jedlińska / Emiddio Portelli d’Ascoli na dworze Mehmeda III Gireja. Dyskusje religijne misjonarzy katolickich z władcami muzułmańskimi w XVII wieku
  • 13 kwietnia, godz. 17.00 / dr Michał Starski / Kształtowanie się Pucka w późnym średniowieczu. Archeologia małego miasta na Pomorzu Gdańskim13
  • 18 maja, godz. 17.00 / prof. László Tapolcai / Opis kraju i ludu w polskich źródłach narracyjnych XII–XVII. Perspektywa długiego trwania
  • 1 czerwca, godz. 17.00 / mgr Agata Niedzielska / Protestantki z rodu Radziwiłłów w czasach Wazów i kwestia konwersji religijnej