We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Seminarium mediewistyczno-nowożytnicze

Zapraszamy na pierwszy w semestrze zimowym 2023/2024 wykład w ramach seminariów mediewistyczno-nowożytniczych Agnieszki Bartoszewicz, Dariusza Kołodziejczyka, Grzegorza Myśliwskiego.

Profesor Agnieszka Bartoszewicz z naszego Wydziału wygłosi wykład  “Chłopi i dokumenty w późnośredniowiecznym Królestwie Polskim”.

Spotkanie odbędzie się 26 października 2023 r. o godz. 17.00 online.

Link zostanie udostępniony po wysłaniu zgłoszenia chęci uczestnictwa na jeden z adresów: abartoszewicz@uw.edu.pl, g.mysliwski@uw.edu.pl lub marta.wlodarczyk@student.uw.edu.pl


Pozostałe wykłady w ramach seminarium:

  • 23 listopada, 17.00 – prof. Stanisław Rosik (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski), Od Swarożyca do Trzygława. O przemianach religii społeczności słowiańskich nad Bałtykiem w X–XII w.
  • 14 grudnia, 17.00 – dr Cezary Kardasz (Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Rachunkowość miejska na południowym pobrzeżu Bałtyku w późnym średniowieczu. W stronę racjonalizacji zarządzania majątkiem komunalnym
  • 25 stycznia, 17.00 – mgr Marta Knajp (Wydział Historii UW), Macocha, legendarny prześladowca, czy ukochana matka? O relacji z pasierbami w świetle testamentów mieszczan lwowskich