We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Seminarium “Miasta Europy środkowowschodniej w XIV-XVII w.”

Zapraszamy na seminarium „Miasta Europy środkowowschodniej w XIV-XVII wieku”. Referat pt. “Podatki miejskie we Lwowie w XV wieku na tle wybranych miast Korony, Śląska i Prus” wygłosi  dr Michał Schmidt (Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski, IH PAN).

Seminarium odbędzie się 21 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 16.00 czasu polskiego (17.00 czasu kijowskiego).

Link do spotkania

Organizatorami seminarium są Wydział Historii UW oraz Fakultet Humanistyczny Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego.