We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Składanie wniosków w nowych edycjach konkursów NCN

Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło nabór wniosków do kolejnej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM.

Konkurs OPUS 27:
 • kierownikiem projektu badawczego może być osoba na każdym etapie kariery naukowej (nie musi posiadać stopnia doktora), która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę naukową
 • projekt może trwać: 12, 24, 36 lub 48 miesięcy
 • NCN nie określa minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu
Konkurs PRELUDIUM 23:
 • kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba, która w dniu, w którym upływa termin składania wniosków nie posiada stopnia naukowego doktora 
 • W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.
Wewnętrzny, nieprzekraczalny termin składania wniosków na Wydziale Historii to 29 maja 2024 r. 
Tych z Państwa, którzy planują składanie wniosków uprzejmie prosimy o wysłanie wiadomości na skrzynkę: badania.historia@uw.edu.pl

Procedura składania wniosków:
 1. Zgłoszenie zamiaru złożenia wniosku wysłane na mail Sekcji Badań Naukowych WH:  badania.historia@uw.edu.pl
 2. Utworzenie (do 29 maja) wniosku w systemie OSF.
 3. Sprawdzenie wniosku przez pracownika Sekcji.
 4. Procedura zebrania niezbędnych podpisów na WH.
 5. Przesłanie gotowego wniosku do Biura Obsługi Badań UW (do 10 czerwca 2024 r.).
 6. Ewentualne poprawki po sprawdzeniu wniosku przez BOB.
 7. Wysłanie wniosku do NCN po otrzymaniu od BOB podpisu Rektora.
Z wyrazami szacunku,
Zespół Sekcji Badań Naukowych