We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo

Sympozjum Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo. Przemysław Dec in memoriam organizowane wspólnie przez Instytut Judaistyki UJ, Wydział Historii UW oraz Instytut Historii KUL odbędzie się w Krakowie w dniach 21-22 września 2023 r. Obrady odbędą się w Instytucie Judaistyki UJ przy ul. Józefa 19.
Osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum prosimy o zarejestrowanie się i przesłanie tytułu wystąpienia (planowanego na 20 minut) wraz z krótkim abstraktem, za pośrednictwem formularza do 15 kwietnia 2023 8 maja 2023 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie możność doboru referatów ze względu na ograniczony czas trwania sympozjum. Wstępny program sympozjum zostanie opublikowany około 15 maja 2023.
Opłata konferencyjna dla uczestników będących pracownikami akademickimi wynosi 200 zł, natomiast dla doktorantów i studentów 125 zł. Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów noclegu oraz śniadań.
Informacje o sposobie płatności zostanie przesłana uczestnikom w czerwcu 2023 r.

Kontakt w razie dodatkowych pytań: miroslava.cilova@doctoral.uj.edu.pl (w tytule wiadomości prosimy wpisać „sympozjum 2023”).