We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ćwiczenia warsztatowe

To zajęcia z poszczególnych epok historycznych. Na I roku dominuje historia starożytna (po 30h ćwiczeń w każdym semestrze), na drugim: w semestrze zimowym – średniowieczna, w semestrze letnim – nowożytna. Trzeci rok poświęcony jest na wiek XIX (w semestrze zimowym), okres do 1945 r.  i dzieje po 1945 r. (w semestrze letnim). Począwszy od II roku na każdą epokę przypada 60h ćwiczeń z podziałem na historię Polski (30h) i historię powszechną (30h).

Ćwiczenia polegają na wspólnej lekturze i interpretacji tekstów z epoki – są to zajęcia w formie dyskusji. Udział w dyskusji jest podstawą oceny. Ich głównym celem jest wyrobienie umiejętności analitycznych. Zastanawiamy się nad autentycznością i wiarygodnością danego źródła, staramy się odczytać ukryte treści, wskazać kolejne warstwy tekstu itp. Można powiedzieć, że w przeciwieństwie do kursów szybkiego czytania, uczymy czytania wolnego – uważnego i wnikliwego, nie ograniczonego do powierzchownego uchwycenia treści. Chcielibyśmy, żeby ćwiczenia warsztatowe dawały przedsmak pracy badawczej, by wdrażały w taki tryb pracy, jaki będzie potrzebny przy samodzielnych badaniach. Należy podkreślić, że z założenia ćwiczenia warsztatowe nie służą przygotowaniu do egzaminu, mogą zaś z pewnością w przygotowaniach tych pomóc.