We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Seminarium dyplomowe i praca licencjacka

Na trzecim roku studenci wybierają seminarium dyplomowe, w którego ramach przygotowują pracę licencjacką. Seminaria dyplomowe są najważniejszym elementem systemu kształcenia w IH UW. Praca na seminarium, na które oprócz studentów drugiego stopnia  uczęszczają również studenci studiów pierwszego stopnia i, niekiedy, doktoranci, opiera się na przekonaniu, że uczestnicy, będący na różnych poziomach kształcenia kompetencji badawczych, a także zajmujący się różnorodną problematyką, poprzez wspólne dyskusję nad źródłami i nad pracami prezentowanymi przez poszczególnych uczestników oraz udział we wspólnych projektach dokonują wymiany wiedzy i doświadczeń. Struktura grupy seminaryjnej ma z założenia być zbliżona do zespołu badawczego. Dzięki doświadczeniu pracy w takim zespole studenci rozwijają specyficzne kompetencje społeczne niezbędne w realizacji projektów grupowych, nie tylko z zakresu pracy badawczej w ramach dyscypliny, doskonalą kompetencje komunikacyjne i inne kompetencje miękkie. Studenci studiów licencjackich przygotowują się do udziału w seminarium na ćwiczeniach epokowych, NPH, WPPU, WBH w ciągu dwóch lat studiów, a zatem od początku mogą stać się ich pełnoprawnymi, aktywnymi uczestnikami. Na seminarium integrują i doskonalą umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach studiów.

Lista seminariów

Szczegółowe informacje o seminariach dla aktualnego cyklu dydaktycznego mogą Państwo znaleźć poprzez katalolg USOS.
Seminaria dyplomowe dla studentów studiów zaocznych zawarte są w planie zajęć na dany semestr studiów.