We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Formy pisarstwa historycznego (Prace seminaryjne)

Student powinien w ciągu I roku studiów magisterskich uzyskać łącznie 8 ECTS z prac napisanych pod kierunkiem prowadzących seminaria dyplomowe (to znaczy zwykle po 4 ECTS u dwóch prowadzących).  Informacje o zasadach i technikaliach pisania prac rocznych zaliczeniowych i dyplomowych są dostępne na stronie “Najważniejsze informacje o studiach” w bocznej zakładce “Prace pisemne”