We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Stypendium im. Leskich – zapraszamy do aplikowania

Dzięki umowie z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich Wydział Historii UW powołał fundusz stypendialny im. Kazimierza i Marii Leskich.

Stypendium – którego fundatorem jest Zakład Narodowy im. Ossolińskich – przyznawane jest za wyniki w nauce wyróżniającym się studentkom i studentom kierunku Historia.

O Stypendium mogą się ubiegać studentki i studenci:

  • drugiego lub trzeciego roku studiów na kierunku Historia na studiach I stopnia wszystkich trybów,
  • drugiego roku studiów na kierunku Historia na studiach II stopnia,

którzy zajmują się problematyką II wojny światowej.

Stypendium ma dwie formy:

  • stypendium finansowe przyznawane raz do roku w wysokości 3500 zł.
  • miesięczny bezpłatny pobyt w pokojach gościnnych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Zapraszamy do aplikowania. Termin składania wniosków mija 30 listopada 2023 r.

Wniosek
Regulamin


Biografią Kazimierza Leskiego można by z powodzeniem obdzielić przynajmniej kilka osób. Urodzony w 1912 roku, należał do pokolenia, które dorastało i zostało ukształtowane w II Rzeczpospolitej. Uzyskał doskonałe wykształcenie techniczne: oprócz warszawskiej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Wawelberga i Rotwanda ukończył politechnikę w Delft, co pozwoliło mu następnie podjąć pracę w holenderskiej stoczni budującej na zamówienie Polski okręty podwodne. Był pasjonatem lotnictwa. Podczas wojny obronnej we wrześniu 1939 roku jako oficer rezerwy Wojska Polskiego pilotował samoloty łącznikowe; na pokładzie jednego z nich został zestrzelony, lecz szczęśliwie wyszedł z tego bez szwanku. Pod okupacją niemiecką zaangażował się w działalność konspiracyjną: początkowo należał do organizacji nazywanej Muszkieterami (jej charakter i rola nie zostały do dziś jednoznacznie wyjaśnione przez historyków), następnie przeszedł w szeregi ZWZ-AK. Zajmował się wywiadem i kontrwywiadem. Podróże do okupowanej Francji, które odbywał podając się za niemieckiego generała, należą do najbardziej spektakularnych wyczynów europejskiego podziemia w czasie II wojny światowej. W powstaniu warszawskim Kazimierz Leski dowodził kompanią “Bradl”; jego późniejsza żona Bonifacja Maria Leska była łączniczką AK. Po kapitulacji udało mu się uciec z konwoju jenieckiego i pozostać przez kilka miesięcy w konspiracji. Wkrótce po zakończeniu działań zbrojnych wyjechał do Gdańska, gdzie próbował reaktywować tamtejsze stocznie. Został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa w sierpniu 1945 roku. Kolejnych dziesięć lat życia spędził w stalinowskich więzieniach oskarżony o próbę obalenia ustroju komunistycznego i współpracę z Niemcami. Po wyjściu na wolność i rehabilitacji sądowej w 1957 roku poświęcił się pracy naukowej. W 1973 roku doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim. Zmarł w 2000 roku. W 2012 roku decyzją Bonifacji Marii Leskiej cały majątek Państwa Leskich został zapisany na rzecz Ossolineum.

Tekst: dr hab. prof. ucz. Piotr Maciej Majewski


Informujemy, że w pierwszej edycji stypendium im. Kazimierza i Marii Leskich laureatem został Mikołaj Stachera.